Longontsteking is een vervelende aandoening die – als het niet goed behandeld wordt – dodelijk kan zijn. Vooral voor de zwakkeren in de samenleving zoals de zieken, de ouderen en de zuigelingen kan het gevaarlijk zijn. Een longontsteking bij een baby kan een hele pijnlijke aangelegenheid zijn. Gelukkig zijn er wel manieren om voortijdig de aandoening op te merken en zijn er methodes ontwikkeld om het te bestrijden.

Symptomen

Wat zijn de symptomen en hoe kun je ze het beste herkennen? Bij baby’s zijn de symptomen helaas niet altijd even duidelijk waarneembaar. Wel is er het verschijnsel genaamd ‘neusvleugelen’. Dit is het spreiden van de neusvleugels om meer zuurstof tot in de longen te krijgen. Verder kan het kind een stevige oorpijn hebben en koortsstuipen krijgen. Koortsconvulsie. Dat is een epileptische aanval veroorzaakt door koorts.

Verdere symptomen

Het is voor baby’s moeilijk om aan te geven waar ze last van hebben. Let als ouder goed op de signalen. Daarnaast kunnen de baby’s ook last hebben van een verstopte neus, buikpijn en een zere, schrale keel hebben. De baby zelf zal zich niet goed voelen en dat proberen te communiceren naar de buitenwereld. Overgeven is in deze geen uitzondering.

Behandelwijze

Als de baby met longontsteking tijdig wordt herkend door de ouders en de diagnose vervolgens door de huisarts of in het ziekenhuis bevestigd wordt is het mogelijk om de behandeling te starten. Als de ziekte niet op tijd geconstateerd worden kunnen complicaties bij de baby ontstaan omdat de longblaasjes dan ernstig verzwakt zijn. Omdat er verschillende soorten longontstekingen bij baby’s zijn is het noodzakelijk om door middel van verschillende behandelwijzen de kern van het probleem aan te pakken.

Verder met de behandelwijze

Als de baby last heeft van een bacteriële longinfectie dan kan het worden aangepakt met een antibioticum. Met neusdruppels (gebaseerd op zoutwater) wordt getracht de longontsteking van de baby tegen te gaan. Verder kunnen pijnstillers helpen. Maar altijd op advies en onder de deskundige begeleiding van een arts! Verder moet getracht worden de baby goed te laten eten en drinken. Ook zal voldoende rust moeten worden genomen.

Concluderend

Als je denkt dat de baby een longontsteking heeft, twijfel dan niet, maak een afspraak met de huisarts en onderneem vervolgens de juiste stappen op advies van de huisarts. Hoe sneller je erbij bent hoe minder pijn de baby heeft. De gevolgen voor de baby zullen minder erg zijn.